Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een ondernemer kan op drie terreinen een jurist nodig hebben.

Een Advocaat Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk. Het bevorderen en doen uitoefenen van de advocatenpraktijk alsmede het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen, alles in de meest ruime zin.