Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een risicodragende lening met een relatief hoog rentepercentage.

Aansprakelijkheid Lening Stichting Een bewaarder is een stichting die namens de commanditaire vennoten de gelden bewaart, de stortingen in ontvangst neemt en de uitbetalingen verzorgt. Door onze ervaring kunnen wij het risico zo veel mogelijk beperken. Deze onafhankelijke stichting wordt bestuurd door bestuurders van MeesPierson Intertrust Amsterdam BV. Een vanuit Nederlandse optiek fiscaal niet-transparante entiteit te vergelijken met een commanditaire vennootschap. Een non recourse lening is een lening waarbij de lening nemer niet hoofdelijk aansprakelijk is jegens de financier. Dit is een vergoeding die met name gebruikt wordt voor de tussenpersonen die zorgdragen voor de plaatsing van de participaties van een fonds. Een risicodragende lening met een relatief hoog rentepercentage.

Deze lening is achtergesteld aan de bankfinanciering maar gaat voor de verstrekkers van het eigen vermogen. Ook is de looptijd van investeringen is bij Westplan in het algemeen korter dan bij overige aanbieders. Een special purpose entity is een juridische entiteit die opgericht is speciaal voor de uitvoering van een bepaald project en vaak als doel heeft aansprakelijkheid te beperken.

De aansprakelijkheid van de Commanditaire Vennoot is beperkt tot zijn of haar inleg in de Commanditaire Vennootschap. Hiermee benadrukt de directie van Westplan het vertrouwen in het project en geeft aan dat de belangen van de investeerders gelijk zijn aan die van de directie. Bij overlijden wordt de participatie voorgezet op naam van de erfgenamen. Middels een eigen kantoor in Atlanta is Westplan in staat om het beheer van de investeringen goed uit te voeren. Alle bedragen die Westplan verdiend staan genoemd in onze prospectussen. Een beherend vennoot is de besloten vennootschap die actief het beheer voert over de commanditaire vennootschappen van het Fonds. Een Commanditaire Vennoot is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deelneemt in de commanditaire vennootschap. Nee, wij adviseren al onze klanten een goede spreiding aan te houden met hun investeringen. Een Limited Partnership is een vanuit Nederlandse optiek fiscaal transparante entiteit te vergelijken met een commanditaire vennootschap.