Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Een schuldbemiddelaar betaalt zelf geen schulden af en leent geen geld.

Een schuldbemiddelaar betaalt zelf geen schulden af en leent geen geld. In principe kan iedereen bij de huisarts terecht met alle vragen over gezondheid. De commerciële overeenkomst afgesloten tussen een bouwonderneming en het uitzendkantoor kan niet van toepassing zijn voor prestaties van één enkele dag. Anders loop je het risico alle kosten zelf te moeten betalen. Bij verzorging tegen verbintenistarief kan je dus niet altijd de behandelende arts van jouw keuze hebben. Een bouwonderneming mag ook geen uitzendkracht tewerkstellen indien deze door dezelfde onderneming werd afgedankt in de loop van de 12 maanden die de aanvraag voorafgaan. Het opnamedocument is bindend zodra het getekend is.

Ingeval van tijdelijke werkloosheid in de bouwonderneming kan men geen aanspraak maken op uitzendkrachten voor werk dat normalerwijze uitgevoerd wordt door de werknemers die tijdelijk in werkloosheid zijn gesteld. Vraag dan eerst om uitleg aan een consulent van het ziekenfonds. In het kader van de vermeerdering van werk kan een uitzendkracht niet langer dan maximum 6 maanden tewerkgesteld worden in dezelfde onderneming. Ingeval van collectieve afdanking mag de bouwonderneming geen uitzendkrachten tewerkstellen gedurende een periode van zes maanden na deze collectieve afdanking.

Let op met elektrische toestellen en snoeren kinderen trekken eraan. Dat is het tarief dat is afgesproken tussen het ziekenfonds en de zorgverlener. Kinderen kunnen niet altijd evengoed hun gedrag beoordelen. Door aan een aantal dingen te denken, zijn veel van die ongevallen te voorkomen. Neem als algemene regel dat je per dag een half uur matig beweegt bv.