Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een schuldsanering is iets anders dan een bemiddeling van schulden.

Schuldsanering In principe vallen alle bestaande schulden binnen de wettelijke schuldsanering met uitzondering van studieschulden. Ja, maar niet langer dan een maximale looptijd van 5 jaar. Een schuldsanering is iets anders dan een bemiddeling van schulden. De bank stuurt gelijk een brief waarin staat dat, als je een studentenrekening opent, de roodstand op de bankrekening verhoogt mag w. In sommige gevallen gaan schuldeisers niet akkoord met de voorstellen. De exacte duur van de sanering en het aflossingsbedrag staan in het saneringsplan.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met een hoog inkomen. Na afloop van vastgestelde periode beoordeelt de rechtbank of het saneringsplan goed is uitgevoerd. Dit gebeurt echter wel onder stringente voorwaarden. De rechtbank benoemt in alle gevallen een bewindvoerder. Door werk en dus extra inkomsten te verwerven, kunt u meer aflossen.

Dat zullen de rechtbank en bewindvoerder zeker van u verwachten. Uw bedrijf moet blijven draaien, ook als u even geen geld beschikbaar heeft. Dit betekent dat u het restant van de schulden niet meer hoeft terug te betalen. Is dat zo, dan krijgt u een zogenaamde "schone lei". Op de 18e verjaardag veranderd er veel voor ouders en kind.