Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een testament kan altijd weer worden gewijzigd of worden herroepen.

Geldig Testament Wie een testament wil opstellen, moet in principe meerderjarig zijn en over al zijn verstandelijke vermogens beschikken. Als de weduwe 71 jaar oud is, bedraagt haar verkrijging 84. Daarbij kan een testament te allen tijde herroepen worden, terwijl een schenkinging principe onherroepelijk is. Deze persoon heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door bij een notaris een testament op te laten maken.

Een testament kan ook nuttig zijn indien u wenst af te wijken van de gelijke behandeling van bijvoorbeeld uw kinderen. Een legaat is een erfmaking iemand tot erfgenaam benoemen c. Omdat heel veel mensen graag een testament willen, maar dat eigenlijk te duur vinden. Vertegenwoordiger instituut verzorgt de sacramenten.

Een testament kan altijd weer worden gewijzigd of worden herroepen. Ter illustratie geef ik hierbij het volgende voorbeeld. Als iemand overlijdt, met achterlating van een echtgenoot en kinderen zijn de erfdelen van de kinderen in beginsel niet-opeisbaar, ook als er geen testament is gemaakt. Gnosis betekent 'kennis', opgevat als innerlijke kennis. Bij testament kunnen zij elkaar wel als enig erfgenaam benoemen. Uitgangspunt voor de berekening is de leegwaarde van de woning. Hierboven werd aangetoond hoe het testament gebruikt kan worden als een instrument om de nalatenschap te verdelen. Dit kan echter alleen gebeuren door het maken van een nieuw testament via de notaris. De berekening van vruchtgebruik en blote eigendom geschiedt met inachtneming van de factoren als genoemd in de artikelen 5 en 10 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.