Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Eenieder die een openbare verkoop organiseert, is zelf verantwoordelijk.

Openbare Verkopen Een gedwongen openbare verkoop wordt gehouden in één zitting met nadien de mogelijkheid van hoger bod. Als je planning zodanig is dat je je bouwgrond volledig wilt afbetalen voordat je met bouwen begint, kan je de bouwgrond ook financieren met een lening op afbetaling. Als je binnen de afgesproken termijn niets doet verloopt de optie en is de eigenaar vrij om het goed aan iemand anders te verkopen. Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

De onderneming die een openbare verkoop wenst te organiseren in een lokaal dat hiervoor niet uitsluitend bestemd is. In principe nooit behalve voor een landbouwer die een perceel land koopt om zelf te bewerken en het totale K. De Koning kan voor bepaalde producten afwijkingen toestaan wanneer blijkt dat het moeilijk of onmogelijk is deze producten volgens andere verkoopmethodes te verkopen. Deze raadplegingen worden per uur verrekend en geven geen verdere verplichtingen. Omwille van de mysterieuze sfeer die er rond zo'n openbare verkoop hangt, raden we je aan om bij wijze van voorproefje een dergelijke verkoop bij te wonen vooraleer je daadwerkelijk een grond of een huis op die manier gaat kopen. De kosten van de aankoop moeten ten laatste de volgende dag betaald worden. Bij een openbare verkoop is een andere kostenstructuur van toepassing.

Plaatsrechten ter gelegenheid van markten en openbare verkopingen. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na indiening ervan. De aanvraag tot afwijking moet gemotiveerd zijn en moet de plaats vermelden waar wordt voorgesteld over te gaan tot de openbare verkoop. Dit geldt echter uitsluitend voor de woning; de grond waarop zij staat of zal gebouwd worden blijft onder het stelsel van registratierecht vallen. Een paar keer per jaar organiseren zowel het voertuigencentrum van de stad als de afdeling bijzondere opdrachten een openbare verkoop.

Verkopers kunnen ook beroep doen op notarissen om hun eigendom te verkopen. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Eenieder die een openbare verkoop organiseert, is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het vorige lid en van artikel 70. De belasting dient binnen dertig dagen na de overeenkomst in de stadskas gestort, tegen afgifte van een kwitantie. Het aanbod tot openbare verkoop, de uitstalling met het oog op de openbare verkoop is onmogelijk of moeilijk in een lokaal dat hiervoor uitsluitend is bestemd. Voornoemde ambtenaren kunnen in dit geval ter plaatse mondeling verbieden tot de verkoop van de producten opgenomen in het proces-verbaal over te gaan, of de stopzetting van deze verkoop bevelen. De gegevens over het voorafgaande jaar verschijnen ongeveer halfweg het jaar in de NIS-publicatie 'Verkopen van onroerende goederen'.