Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Eigen aan successieplanning is namelijk dat regelingen worden getroffen waarbij afgeweken wordt van de burgerrechtelijke erfrechtregeling.

Erfrecht Ik heb een zoon en een dochter uit een vorig huwelijk. Overigens was de regeling van 1946 nog volkomen traditioneel. Works of Deng Xiaoping 1975-1982, Beijing 1984, blz. Het kind heeft bovendien gedurende voornoemde periode hoofdzakelijk van die andere persoon al dan niet samen met zijn levenspartner, de hulp en verzorging gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.