Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Elk jaar bieden wij begeleiding aan honderden mensen.

Psychosociale Begeleiding Die begeleiding komt nooit in de plaats van de medische behandeling, maar is gericht op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van je ziek zijn. De psychosociaal therapeut kan je helpen bij het omgaan met deze gevoelens. Het boek kan zo worden gezien als een compleet basisboek op het terrein van de psycho-sociale begeleiding voor het hoger beroepsonderwijs. Jij, als manager van je eigen gezondheid, bepaalt wat goed voor je is. In onze begeleiding proberen wij te helpen je eigen vermogen tot emotioneel en geestelijk herstel te ontdekken, te ontplooien en te versterken. Een vaak tot dan toe onbezorgd leven kan daardoor zonder zichtbare reden flink op zn kop worden gezet. Elk jaar bieden wij begeleiding aan honderden mensen. Daardoor kan je beter in staat zijn je staande te houden in de maalstroom van het leven.

Vaak resulteren deze in een succesvolle zwangerschap, maar vaak ook niet. Voor, tijdens en na deze medische behandelingen krijgt vrijwel iedereen te maken met heftige gevoelens van verdriet, boosheid, jaloezie, onmacht en leegte. Dit basisboek is ontwikkeld als praktische leergang voor de aanstaande praktijkwerker en is gericht op het helpen en begeleiden in de persoonlijke levensloop. Het aantal wenselijke sessies wisselt van persoon tot persoon.