Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Elke obligatie heeft net als een andere lening een bepaalde looptijd.

Lening Onderneming Als je binnen je onderneming een nieuw idee ten uitvoer wilt brengen zul je vaak geld nodig hebben. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Toch heffingskorting directe beleggingen in durfkapitaal ook al voldeed de lening niet aan de fiscale voorwaarden.

Elke obligatie heeft net als een andere lening een bepaalde looptijd. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Rechtbank Haarlem heeft onlangs een ruimhartige uitspraak gedaan betreffende de toepassing van de heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal. Je leveranciers gaan er alles aan doen hun geld terug te krijgen wat zelfs het einde van je onderneming kan betekenen. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Als u een lening verstrekt aan een startende ondernemer, dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen enige fiscale faciliteiten. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan.

De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Kom op 20 maart naar Be your Business, exclusief voor leden. Wanneer je als ondernemer je schulden niet of moeilijk kunt terugbetalen is dat niet prettig. Maar hoe kom je aan geld? Welke mogelijkheden zijn er als MKB'er? méér.