Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
En iedereen weet dat die schulden mooit kunnen worden afbetaald.

Kwijtschelding Schulden En iedereen weet dat die schulden mooit kunnen worden afbetaald. Het gaat aan de ene kant om de invordering van bedragen ten onrechte betaald door en voor de R. Op dit ogenblik is er nog geen enkel bewijs van een massale kwijtschelding bekend gemaakt. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Voor de sociale gevallen kunnen de gepensioneerde werknemers vragen om af te zien van de volledige of gedeeltelijke terugvordering van de schulden inzake pensioenen.

Met de opbrengst wordt een project in Afrika Senegal en Zuid-Amerika Uruguay gesteund. Er kunnen ten onrechte uitkeringen zijn betaald omdat de gerechtigden sommige verplichtingen niet hebben nageleefd bv. De G8 hebben in het verleden hun beloften al laten vallen. De ingebrekestelling herneemt de tekst van het voorgaande lid.