Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
En wanneer schuldenaar uit de schulden is, is het feest.

Schuldenaar De schuldenaar kan niet alleen bij faillissement, maar ook in het kader van de surseance, zijn schuldeisers een akkoord aanbieden. Het komt er namelijk op neer dat het merk door zijn eigen populariteit en wellicht dus door zr intensieve marketing verloren gaat. Maar ook voor de schuldenaar is een minnelijk akkoord aantrekkelijker. Vandaag gaat eindelijk de brief voor de schuldeisers de deur uit.

Vanaf het moment dat surseance voorlopig is verleend, zijn de schuldenaar en bewindvoerder uitsluitend tezamen bevoegd om over het vermogen van de schuldenaar te beschikken. Vanaf dinsdag 15 januari 2008 is er een nieuwe stand van zaken online beschikbaar. De schuldenaar is de persoon die schulden heeft ook wel debiteur genoemd. Het aantal alleenwonenden neemt toe en deze groep levert met 50 procent ook het grootste deel van de instroom. Wel kan ter zitting vragen gesteld worden aan de schuldenaar. De Faillissementswet bepaalt dat het faillissement ertoe leidt dat reeds gelegde beslagen vervallen.

Schuldenaar zal proberen regelmatig iets te vertellen over hoe het gaat en dat zal in de logjes niet in derde persoon gebeuren. Maar een ijsje of patatje afhankelijk van hoe wet weer was geweest die dag had ik er vast wel van gekocht. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen. Dan lijkt het alsof tegenover elke stap vooruit minstens twee stappen achteruit staan. En wanneer schuldenaar uit de schulden is, is het feest. Zelfs Wim Kok dat Nederland geen immigratieland kan zijn.

Het uiteindelijke doel van het faillissement is het gehele vermogen van de schuldenaar te gelde te maken en de opbrengst onder de schuldeisers te verdelen. In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. De Nederlandse Faillissementswet bepaalt dat de schuldenaar met ingang van de dag van het faillissement het beheer en de beschikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest. De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. En dan valt het niet altijd mee om optimistisch te blijven. Schuldeisers krijgen na aanvaarding van het akkoord een hogere aflossing. Dat zal waarschijnlijk wel even op zich laten wachten maar voor de zomer zal ik wel weten of het minnelijk of rechterlijk wordt.