Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Enkele concurrenten maken voortdurend elkaars rekening.

Een liquide onderneming kan haar facturen tijdig betalen, haar lopende schulden terugbetalen en binnen haar kredietlijnen blijven. Het wetsontwerp zal precies tot doel hebben ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de Europese voorschriften en aan de grondwettelijke regels waarnaar dit arrest van het Arbitragehof verwijst. Als de werking van het bedrijf eerder met het eigen vermogen dan met schulden plaatsvindt, is de onderneming beter tegen tegenslagen gewapend. Het spreekt voor zich dat het van nabij opvolgen van de cash flow cruciaal is. Enkele concurrenten maken voortdurend elkaars rekening.

Een verfijnde analyse van productiviteit vereist een goede analytische boekhouding. Volgens de officiŽle cijfers gaat 99 procent van de kinderen naar de lagere school, met slechts 95 procent voor meisjes in de verarmde westelijke gebieden. De hoofdelijke aansprakelijkheid op zich zou als individuele maatregel nog verdedigbaar zijn. De staatssecretaris antwoordt dat de regering inzake de mogelijkheden van bezwaar denkt aan de mogelijke toepassingen van de elektronische identiteitskaart. De bepalingen die hier worden besproken brengen niets nieuws, behalve het vermoeden van fout bij herhaalde niet-betaling. TeXDict begin 39158280 55380996 1000 600 600 samenvatting. Ze lijkt evenwichtig, eerbiedigt de rechten van eenieder en waarborgt ze, aangezien het uiteindelijk de rechtbank is die oordeelt over de goede trouw of de fout.