Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Enschedese brouwerij eind juni al weer grotendeels in bedrijf.

Lening Brouwerij Sterker nog, er zijn zelfs plannen om de studiefinanciering af te schaffen en om te zetten naar een lening. Pieterstraat kopen, zoals het buurhuis De Pauw, een achterhuis Het Zakje, enkele huisjes in het Feilestraatje en diverse landerijen te Bernou-Moelingen. Enschedese brouwerij eind juni al weer grotendeels in bedrijf.

Zij lijken hierin de rol van brouwerijen en banken steeds meer te hebben overgenomen. Servaes Marres, genoemd naar zijn vader die brouwer op de Bisschopskommel was is een broer van Aegidius Marres, die in 1750 zo'n moeite had om als meester brouwer in het Maastrichtse brouwersambacht aanvaard te worden. Het komt ook voor dat brouwerijen delen van de barinrichting in bruikleen aanbieden. Per saldo is de gerealiseerde bierafzet van Koninklijke Grolsch N. Nicolaas Panhuis, een brouwerij die later nog in familiebezit zal komen, maar ook hij overlijdt voor het huwelijk van zijn dochter. Een jaar na zijn intrede in het ambacht wordt Servaes benoemd tot keurmeester der brouwers voor Luikse zijde. Een dergelijk bedrag is alleen op te brengen indien het maximale aantal speelautomaten wordt geplaatst. De verbouwing wordt in beginsel fiscaal gezien als normaal vermogensbeheer.