Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.

Lening Bedrijf Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Biedt informatie over leningen en de mogelijkheid deze af te sluiten.

Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Financieringen voor de zakelijke markt voor vastgoed, onroerend goed, bedrijven of nieuwbouw. Het bedrijf heeft meerdere kantoren verdeeld over Nederland. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Gericht op leningen waarvan het geld aan het eigen huis besteed wordt. Krediet op basis van de WOZ-waarde van uw eigen huis. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. Gespecialiseerd in het verstrekken van geldleningen. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Biedt de mogelijkheid het kredietmaximum te berekenen.