Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Er werd toen een betalingsregeling met schuldeisers getroffen.

Aanvraag Faillissement Schuldeiser Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Er werd toen een betalingsregeling met schuldeisers getroffen. Bart Drechsel stapte begin deze week op wegens een conflict met De Vlieger. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. De Amsterdamse zakenman moet de luchtvaartgroep nu zelf maar weer leiden. Wanneer de rechtbank het faillissement vernietigt is de nachtmerrie voorbij. Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard. Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. De Nederlandse Faillissementswet bepaalt dat de schuldenaar met ingang van de dag van het faillissement het beheer en de beschikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest.

Gaat het echter om een structureel tekort aan financiële middelen en houdt de debiteur op met betalen, dan kan deze in staat van faillissement worden verklaard. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. Bij de rangorde van schuldeisers is vooral het soort vordering die je op de schuldenaar hebt belangrijk. Die bevoegdheden gaan over op de door de rechter benoemde curator. De schuldenaar mag tijdens zijn faillissement maar één keer een akkoord aanbieden. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet.