Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Fiat en Saab gaan niet weg, brands zijn te veel waard.

Wilt u keiharde actie? Vraag dan het faillissement van de wanbetaler aan. Verlaging van de waarde van de munt van een land ten opzichte van andere munten. Kunt u als werkgever uw personeel niet meer betalen? Dan heeft u personeel mogelijk recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Het is voor een land beter om meer uit te voeren meer te verkopen dan in te voeren te kopen.

De rest van de schulden worden dan kwijtgescholden. We zullen moeten inzien dat de industrie zich moet herschikken om de komende globale concurrentie vol te houden. Ook het in stand houden van een goede zakenrelatie is niet aan de orde want deze debiteur kunt u definitief van uw klantenlijst schrappen. Een faillissement kan enkele maanden duren tot wel enkele jaren.

Denk aan onderwijs scholen, gezondheidszorg ziekenhuizen, veiligheid politiemacht, enzovoort. Maar goed we hebben al Bentley's die eigenlijk Volkswagens zijn en een Rolls-Royce tank met BMW-techniek, dus veel gekker kan het niet. Het faillissement van de klassieke autorally Amsterdam-Beijing is de schuld van organisator Jan Vermeer. Op de handelsbalans staat het verschil tussen wat een land uitvoert en invoert. De 9-5 is nu aan zijn zoveelste post-mortem bestaan bezig en de 9-3 is een rebadged Vectra met Fiat motor en een verschrikkellijke interieur afwerking.

Gezinnen raken ontwricht door de aanhoudende en vaak grote onzekerheden. Sommige gezinsleden worden ziek door deze spanning. Landen komen soms zwaar in de problemen door hun schulden. De mededeling aan een bedrijf dat het faillissement is aangevraagd, wil nog wel eens tot vliegensvlugge betaling leiden. De curator noemt dat opmerkelijk, omdat Vermeer toen al wist dat er een gat van 2,5 miljoen euro in de begroting zat. Vraag de curatoren altijd om een recu als ze iets meenemen. Het in het land brengen van goederen en diensten uit een ander land voor gebruik, verkoop, verwerking of uitvoer.