Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Frisia Financieringen Sluit nu eengoedkope lening af bij Frisia.

Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het starten van een eigen bedrijf blijkt soms een betere manier om weer aan de slag te komen dan een functie in loondienst. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.

Hier vind je onafhankelijke informatie en goede voorlichting. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Pas ze allemaal toe en je dromen worden werkelijkheid. Hetplan bevat ook een extern advies over de haalbaarheid van uw onderneming. Een eigen bedrijf is vaak een bewuste keuze voor het realiseren van een droom. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren.

Als het bedrijf door uw eigen schuld failliet gaat kunt u echter niet rekenen op kwijtschelding. Als u onvoldoende onderpand hebt voor een krediet van de bank, dan kan de bank het ministerie van Economische Zaken vragen garant voor u te staan. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Gaat u voor halve dagen een eigen bedrijf beginnen en heeft u voor veertig uur een WW-uitkering, dan eindigt alleen het recht op uitkering voor de twintig uur die u gaat werken. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

In dit plan omschrijft u wat voor product of dienst u wilt gaan leveren en wat voor activiteiten hiervoor nodig zijn. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen.