Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Gedurende de hele aanvraag heeft u een informatieplicht aan de GKB.

Schuldhulpverlening Gkb Gedurende de hele aanvraag heeft u een informatieplicht aan de GKB. Voorlopig ontwerp tweede deel Oosterhoutseweg met tunnel klaarHet voorlopig ontwerp van de tunnel op de kruising van de Noordelijke Rondweg met de Oosterhoutseweg is klaar. De schuldenaard wacht droog brood, voorziet directeur Kees van Anken. Een saneringskrediet is wel mogelijk, maar de schulden kunnen hiermee niet helemaal afgelost worden.

Wij doen uw schuldeisers een afkoopvoorstel en vragen hen de rest kwijt te schelden. Voor deze berekening is een landelijke methode ontwikkeld. De looptijd van de schuldregeling is maximaal drie jaar.

Het is mogelijk een saneringskrediet te verstrekken voor de aflossing van alle schulden. Ik vind dat ze dit vanuit hun doelstelling niet kunnen maken. De directeur erkent dat De Terp zich heeft vertild aan het project. Bijvoorbeeld een rapport van een maatschappelijk werker of een andere deskundige. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het voorstel; zo niet dan gaat de regeling niet door. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Deze code wordt door veel grote schuldeisers geaccepteerd. Het uitgangspunt moet zijn dat alle schulden worden geregeld.