Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Geld leen je en hiervoor betaal je intrest aan de bank.

Bank Van Lening Dexia Bank biedt u ook deáDexia Credit Protect verzekering aan. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Als een van de drie hypotheses in uw geval van toepassing is, doet u er goed aan bij de berekening van uw budget de vaak vergeten royementkosten mee te tellen. Vermijdt in ieder geval dat u een betaling vergeet om welke reden dan ook. De maandelijkse aflossingen worden automatisch van uw zichtrekening gehaald.

De voorlezing ervan zou al gauw meer dan een vol uur duren. Dat stelt ons in staat u een echte keuze aan te bieden. Uiteraard blijft de waarborg overlijden geldig tijdens de periode van volledige invaliditeit. Geld lenen aan derden is wettelijk gereglementeerd.

Zij stelt uw nabestaanden vrij van terugbetaling wanneer u vroegtijdig zou overlijden. Dit zijn obligaties op middellange en lange termijn. Plan uw mensualiteiten in functie van uw specifieke projecten. Minder belastingen betalen dankzij uw woning als aftrekpost?Wij helpen. Geld leen je en hiervoor betaal je intrest aan de bank. De intrest dient steeds periodiek te worden terugbetaald. Ook na de openingsuren staan wij graag voor u klaar, op uw wens komen we bij u thuis of kunnen we u ontvangen in ons kantoor.