Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Gewone leningen, leningen met hypothecaire dekking en hypotheken.

Bedrijfs Lening Biedt informatie over leningen en de mogelijkheid deze af te sluiten. Biedt de mogelijkheid om online geld te lenen, berekening van de maximale kredietlimiet en informatie over de diverse leenvormen. Gespecialiseerd in het verstrekken van geldleningen. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Intermediair voor persoonlijke leningen, autofinanciering, doorlopend krediet en rentekrediet. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.

En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Biedt de mogelijkheid om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening aan te vragen. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Gericht op leningen waarvan het geld aan het eigen huis besteed wordt. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Met de mogelijkheid om de maximale leensom te berekenen, informatie over diverse leenvormen op te vragen en vrijblijvend een aanvraag in te dienen. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.