Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Grondige kennis van de werking van het systeem van het Wetboek successierechten.

Successierecht Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlij-den van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren. Mits de bijzondere voorwaarden vervuld zijn, kan in ieder Gewest het gunsttarief worden ingeroepen, telkens een nalatenschap openvalt. Vaardigheid tot het ontleden van een praktijkgeval en het correct toepassen van de regels van het Wetboek Successierechten op dit praktijkgeval. Wie aan successieplanning wenst te doen, moet over voldoende kennis beschikken van het erfrecht.

SitueringDe notaris en zijn medewerkers worden dagdagelijks met het Wetboek Successierechten ge-confronteerd. De cursus wil een eerste algemene leidraad zijn bij het opmaken van een aangifte en de pro-blemen die daarbij aan bod komen. Grondige kennis van de werking van het systeem van het Wetboek successierechten. Verder verzorgt het kantoor ook professionele opleidingen. Hierna volgt een opsomming van de verschillende gewestelijke belastingen. Vaardigheid tot het geven van een wetenschappelijk onderbouwd advies in een praktijkgeval van successieplanning. Meerdere op te lossen casussen en een reeks korte theorievragen.

De oefeningen worden uitgebreid besproken met de studenten. De aangifte van nalatenschap, in het bijzonder bekeken vanuit de aangiftepraktijk. Bewijsmiddelen met een klemtoon op de regel vervat in artikel 108 W. Inzicht in de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken van het Wetboek. StudiebegeleidingBeschikbaarheid van de docent elke woensdag van het academiejaar.