Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen.

Erven Als u anderen dan uw wettige erfgenamen wilt laten erven, is een testament noodzakelijk. Zelfs sommige bekende professioneel geleide grote begraafplaatsen gaan op dit punt de mist in. Hebben zij geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen. Hier gaat het vaak fout met gemeentelijke begraafplaatsen. Neven, nichten, achterneven en achternichten erven alleen als van een oudtante of oudoom de broers en zussen niet meer leven.

Broers, zussen en ouders erven alleen als de overledene zelf geen kinderen of huwelijkspartner had. Het is mij bekend dat een graf maar op naam van één persoon kan staan. Hiermee kunt u extra erfgenamen aanwijzen of legaten toekennen, maar ook onterven. En bij kerkelijke begraafplaatsen moet er een nieuw contract komen. Ouders krijgen altijd minimaal een kwart, de rest wordt verdeeld onder de broers en zussen. De langstlevende is eigenaar van de hele nalatenschap geworden, is geen verantwoording aan de kinderen schuldig en hoeft ook niet aan te tonen waaraan het geld wordt besteed.

Het erfdeel van de halfbroer en zuster is de helft van het deel van de volle broer of zuster. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Een samenwonend paar zonder notarieel contract is voor het erfrecht gelijk aan twee alleenstaanden. Kinderen kunnen namelijk altijd hun legitieme portie opeisen, en doen dat meestal ook. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de ouders, broers en zussen.

Ook alleenstaanden zonder kinderen maken vaak een testament, om zelf een naaste vriend, familielid of goed doel te kunnen aanwijzen als erfgenaam. Stel dat een vader overlijdt met achterlating van zijn vrouw en kinderen. Bij een getrouwd paar met kinderen, gaat de volledige nalatenschap eerst naar de langstlevende partner en nog niet naar de kinderen. Het is wonderlijk maar waar, dat dit zo vaak niet gebeurt. Voor samenwonenden is een testament bijna onmisbaar.