Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het Veilinginstituut zal zorg dragen voor de juiste facturering.

Faillissement Veiling Verkoop De koper is verschuldigd de bieding vermeerderd met de veilingkosten en vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Ook van een failliete onderneming is een goede waardering te maken. Het Veilinginstituut zal zorg dragen voor de juiste facturering. Middels brieven, faxmailings en belacties worden deze partijen benaderd.

De koper zal zorg dragen voor een tijdige betaling aan een door Het Veilinginstituut aangegeven bankrekening. Ondernemingen raken om zeer uiteenlopende redenen in de problemen. In bepaalde situaties is een faillissement onafwendbaar.

Krachtig en snel ingrijpen kan een faillissement voorkomen. Doorstarts zijn in één tot drie weken te realiseren. Na ontvangst van de gelden zal zorg gedragen worden voor verzending van de gekochte goederen dan wel worden afspraken gemaakt over het ophalen van de gekochte goederen. Start-end stelt inventarislijsten op en verzorgt taxaties op regelniveau.