Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het ambtenarenrecht kenmerkt zich dus door een veelheid aan regelingen.

Het ambtenarenrecht kenmerkt zich dus door een veelheid aan regelingen. Een voorbeeld van een zelfstandig bestuursorgaan is de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Blat advocaten te Zeist aan de Slotlaan 306 is gespecialiseerd in het recht. De advocaat helpt in Den haag scheveningen en Zuid holland. NieuwsNieuw logo en huisstijlDe afgelopen maanden heeft Gimbrère Advocaten een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld.

Van oudsher beschikt ons kantoor over advocaten met specifieke deskundigheid op dit terrein. Tenslotte hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van begeleiding en mediation binnen de overheid. Schenkeveld Advocaten hebben diegenen in huis, die als geen ander de juiste toon kunnen vinden en de op maat gesneden adviezen kunnen geven. De rechtspositie van ambtenaren is per overheidssector geregeld in voor die sector vastgestelde regelingen. Als u als ambtenaar een probleem hebt met uw werkgever is het van belang te weten welke regelingen op uw rechtspositie van toepassing zijn en welke rechtsgang u zonodig kunt volgen.