Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het bedrag van de lening kan namelijk uw vermogen in Box 3 verlagen.

Lening Belastingdienst Er is ook sprake van een schenking als u een lening bent aangegaan waarbij de rente lager is dan de marktrente. Box 3, waardoor u in die box mogelijk minder belasting hoeft te betalen. Hierbij ontvangt u ter publicatie in het Infobulletin het besluit van de staatssecretaris inzake de overname van een lening door een Agaathfonds. Er zijn twee uitzonderingen waarbij men toch eigen vermogen onder strikte voorwaarden mag afwaarderen ten laste van de belastbare winst. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een vorm van inkomen. Daarnaast moet u ieder uw eigen aftrekposten aangeven. Het bedrag van de lening kan namelijk uw vermogen in Box 3 verlagen. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen "consumptief krediet". Een bepaling in het voorlopig koopcontract die het mogelijk maakt de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Vraag de Belastingdienst om een 'beschikking startende ondernemer'. In principe is eigen vermogen permanent verstrekt aan de onderneming. Kijk dus vooraf goed rond en laat u goed informeren, voordat u voor de financiering een lening sluit. Deze periodieke betalingen voor erfpacht of opstal zijn aftrekbaar.

Uw geldgever kan alleen van de fiscale voordelen profiteren als vaststaat dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer. Bij het kadaster staan alle onroerende zaken geregistreerd. Het geldt ook niet als u een deel van de hypothecaire lening gebruikt voor iets anders zoals een reis, een boot, een auto, etc.