Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.

Notaris En Duidelijkheid Ingeval van verkoop geschiedt een de daarbij behorende levering van aandelen eveneens bij notariŽle akte. In deze vergadering zullen de jaarrekening en dergelijke vastgesteld worden.

Een voorbeeld hiervan kan zijn als het bestuur in de jaarrekening of het jaarverslag een misleidende voorstelling van zaken geeft. Ons notariaat is gespecialiseerd in de juridische dienstverlening op IT-gebied en aan IT-bedrijven. De algemene vergadering van aandeelhouders vergadert ten minste een maal per jaar.