Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het documentair incasso, ook genoemd “documentaire afgifte”, is een procedure die gereglementeerd wordt door de Internationale Kamer van Koophandel.

Het documentair incasso, ook genoemd “documentaire afgifte”, is een procedure die gereglementeerd wordt door de Internationale Kamer van Koophandel. Het is een specialistisch werk waarbij niet alleen moet worden toegezien op de juridische en financiële aspecten. De verkoper zal, na het afsluiten van een commerciële overeenkomst, de vervoersdocumenten afgeven aan zijn bankier, met de vraag deze ter betaling of aanvaarding, via zijn correspondent aan de koper voor te leggen. Kortom, wij kunnen als advocaat voor u meer doen dan u misschien wel denkt. Dit geld dus niet voor andere diensten die door andere bedrijven zelf zijn ontwikkeld. Waar het om gaat is dat als je gebruik maakt van een betaaldienst die zijn betalingen via switchpoint doet, je in gevaar bent voor absurde hoge afschrijvingen.

Nationaal en Internationaal, dank zij een wereldwijd netwerk van correspondenten. Uit een rondvraag is gebleken dat de bibliotheken de inning van achterstallen zeer divers aanpakken. Switchpoint is zo lek als een mandje , en nu worden andere providers van dit soort diensten ook meteen een beschuldigende vinger toegewezen. La connexion avec notre ordinateur central est interrompue pour une période indéterminée. Prior right houders handelsnamen, familienaam, artiestnaam etc.