Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het doel is niets anders dan de omschrijving van de activiteiten.

Gemeenschap Van Goederen Daarna voert de notaris de beschikking van de rechter uit. Rechters en notarissen zijn er om u uw rechten en plichten uit te leggen. Bij faillissement kunnen de schuldeisers het privé-vermogen van de vennoten niet aanspreken. Een bestuurder met een kosteloos mandaat is eveneens verplicht aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas. De Koning bepaalt de wijze waarop het gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten wordt vastgesteld. De statuten bepalen de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Deze mogelijkheid wordt vooral benut wanneer een van beide echtgenoten niet praktiserend is.

Zo kunt u een keuze maken met kennis van zaken en weet u perfect welk contract het best geschikt is voor u. De statuten kunnen voorzien dat de zaakvoerders of vennoten bij eenvoudige beslissing de zetel kunnen verplaatsen. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de voorheffingen in verband met de periode vóór het huwelijk. Meestal zal hij een vergoeding bekomen voor zijn bestuurstaak.

Ingeval van een vrijwillige ontbinding zal de vennootschap ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering en dit volgens de regels voor een statutenwijziging. Ze duldt geen afwijkingen die u in problemen zouden kunnen brengen. De buitengewone algemene vergadering is deze die beraadslaagt met een bijzondere meerderheid over een statutenwijziging, een wijziging van het doel of een wijziging verbonden aan effecten. De aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen moeten bij de oprichting in elk geval volgestort zijn.

In het huwelijkskontrakt kan van deze zogenaamde primaire regels niet afgeweken worden. De zaakvoerders stelt eveneens een jaarverslag op. Tal van mensen hebben deze clausule nog in het huwelijkscontract staan. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Er is geen wachttijd voor het aangaan van een nieuw huwelijk. Verder beschouwt men de bvba als de aangewezen vorm voor een klein bedrijf en dus voor een starter. Dit laatste is het stelsel dat door de wet automatisch van toepassing wordt verklaart op iedereen die geen huwelijkskontrakt maakt.