Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het ene gokspelletje is veel verslavender dan het andere.

Het lijkt niet gepast het telefoonnummer van de schuldeiser te vermelden in de ingebrekestelling gericht aan de schuldenaar. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Vaak zal men de betaling van de schuld trachten te bekomen bij een derde die zelf tegenover de consument bedragen verschuldigd is. Naast de oneerlijkheid van de staat, is er ook het regelrechte machtsmisbruik van de administratie en de overheden, en het slechte voorbeeld van de doodstraf.

Verslavend zijn gokspelletjes waarbij een korte tijd zit tussen de inzet en de uitkomst. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Dezelfde redenering geldt bovendien wat de terugbetaling aan de consument betreft. Gemeentehuis Kluisbergen, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen.

Het ene gokspelletje is veel verslavender dan het andere. Deflatoire of inflatoire politiek, devaluatie kan zo maar een reeks burgers zwaar benadelen, terwijl anderen er schatrijk bij worden. Loterijen zijn niet zo verslavend omdat er meestal een lange tijd zit tussen het kopen van een lot en de uitslag. Op basis van een sociaal en financieel verslag zal het O. De tekst vermeldt niet duidelijk genoeg bij wie de schuldenaar zijn schuld moet betwisten. Ook al merkt de gewone man en het gerecht daar niets van.

Vooral bij oudere mensen komen hierdoor valpartijen voor. De conditie van het gebit en de haren verslechtert. Duidelijkheidshalve moet worden vermeld dat het verboden is de schuldenaar lastig te vallen wanneer hij uitdrukkelijk heeft meegedeeld dat hij de schuld betwist bij de persoon die belast is met de minnelijke invordering van schulden. Het kan hier om een maandelijkse of éénmalige steun gaan. Net als elke andere verslaving, kan het een vlucht zijn.