Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan.

Faillissement Advocaat Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. De belangrijkste voorgestelde wijziging was dat de werkgever de werknemer voortaan een vergoeding zou moeten betalen wanneer hij hem aan het concurrentiebeding hield. De taak van de curator is om de failliete boedel te gelde te maken en de opbrengst te verdelen onder de crediteuren. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken.