Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het is de eerste onderhandse plaatsing van Hunter Douglas in de VS.

Of er een navordering uit de bus komt weet ik niet, want alleen de fiscus oordeelt over uw feitelijke situatie. Jan Brouwer, de voormalig bestuursvoorzitter van Schuitema, wordt door de Raad van Commissarissen van concurrent Laurus voorgedragen als de nieuwe chief executive officer van het geplaagde supermarktbedrijf. De ongeoorloofde praktijk bij emissies van aandelen, waarbij een uitgevende bank aandelen achterhoudt om ze na de emissie tegen een hogere prijs te verkopen. Aan bepaalde aandeelhouders bijzondere bevoegdheden toekennen. Rekeningcourantkrediet dat doorlopend beschikbaar is.

Daarmee is de bank zeker van het innen van de opbrengst van uw pand bij calamiteiten. Volgens Hunter Douglas was de plaatsing 'aanzienlijk overtekend'. Een emissie waarbij het uitgevend bedrijf en niet de bank het risico loopt van eventuele niet-voltekening. Vergoeding voor de ruimte die uw effecten innemen in de databestanden van de bank. Niet de gewoonte bij banken; die willen vooraan staan. Elke uitgave moet u dan door de bank laten goedkeuren.