Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het is de vennootschap die handel drijft via de persoon van de zaakvoerder.

Gemeenschap Van Goederen Het doel is niets anders dan de omschrijving van de activiteiten. Daarnaast voorziet de wet nog enkele bijkomende formaliteiten en voorwaarden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de wijziging naast de huwelijksakte en nodigt de echtgenoten uit om hun trouwboekje te laten aanpassen. Om op een geldige wijze beslissingen te kunnen treffen moet de algemene vergadering een aantal wettelijke en statutaire voorschriften in acht nemen. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg voor de nationaliteit.

Maar denk nu niet dat er u als gehuwden een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, dat u in ernstige problemen brengt bij de minste strubbeling. Het maatschappelijk kapitaal moet echter wel bij de oprichting ten minste 18. Hij zal u alle voordelen van de verschillende contracten toelichten. Het burgerlijk huwelijk gaat het kerkelijk huwelijk vooraf.

Naast de keuze van een bepaald stelsel kan het huwelijkskontrakt ook andere zaken bevatten. De gewone algemene vergadering, ook jaarlijkse of statutaire vergaderingen genoemd, is deze die jaarlijks moet plaatsvinden in de gemeente, op de dag en het uur bepaald in de statuten. De uitkering van winsten is eveneens onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Een bvba wordt in beginsel opgericht voor een onbepaalde duur. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in gelijke aandelen op naam met of zonder vermelding van de waarde.

Een vennoot of aandeelhouder behoort niet noodzakelijk tot de oprichters maar is een persoon die deelneemt in het kapitaal van een vennootschap. De statuten bepalen verder de wijze waarop de algemene vergadering beraadslaagt. De belasting die betrekking heeft op de inkomsten van elke echtgenoot wordt ingekohierd op zijn naam. De priester zal u sterk aanraden deze vergaderingen bij te wonen. Ten slotte bestaat er ook een huwelijksbeletsel in geval van adoptie.

Deze documenten worden op de zetel van de vennootschap bewaard. Enkel de algemene en voor de hand liggende zaken werden vermeld. Het erge van zo een opname is het feit dat je iemand moet achterlaten terwijl je aan heel die situatie niets kan doen. Het collegiaal bestuur is echter eerder een uitzondering op het algemeen principe. Breng de notaris tijdig op de hoogte van Uw bedoeling.