Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het is in verschillende opzichten een speciaal soort lening.

Lening Familie Contract De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen.

De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Meestal kunt u uw plannen niet helemaal zelf financieren. Aan de orde komt ook de fiscale aftrekbaarheid van rente.

Als u geld wilt krijgen van ons vul dan de aanvraag * in. Voor veel startende ondernemers is de financiële kant van hun onderneming min of meer een ‘black box’. Vaak moet al snel een beroep gedaan worden op de deskundigheid van anderen. Daarbij geven we een aantal afwegingen die u voor uw eigen situatie kunt gebruiken. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. Met deze informatie willen we u een paar tips geven om zelf een verstandig besluit te nemen. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.