Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het is mogelijk om uw limiet op uw Doorlopend Krediet te verhogen.

Post Krediet Het is verplicht tenminste één telefoonnummer in te vullen. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. In overleg met ons kunt u indien mogelijk, ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.