Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het kan zijn dat een schuldeiser met uw oude adres werkt.

Schuldeiser Bij Verzekeringen De dekking houdt op zodra het land zelf in oorlog geraakt. Bent u het niet eens met de schuld, schrijf dan aan het incassobureau. Een incassobureau mag u alleen met brieven steeds indringender vragen te betalen. Helpt dat niet, dan moeten zij een deurwaarder inschakelen. De redenen hiervoor zijn uiteen gezet in het algemene gedeelte. Lukt dit niet, roep dan de hulp in van De Ombudsman. Voorwaarde voor toepassing van de in beide leden neergelegde regels is dat het goed zich bevindt in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, om dezelfde reden als in artikel 171c. Als u de vereniging uw hypotheek laat regelen, krijgt u boven een bepaalde drempel de provisie terug die zij als tussenpersoon van de bank krijgen. Beiden vorderen ze geld, maar toch is er een groot verschil. De deurwaarder is niet verplicht u die toe te staan.

Rood staan betekent dat u negatief staat op uw bankrekening. De tussenpersoon wordt namelijk betaald door de hypotheekbank. Het incassobureau vordert openstaande rekeningen in voor de opdrachtgever. Komt u daarbovenuit dan voert uw bank geen betaalopdrachten meer uit. De meeste banken laten rood staan zonder afspraak toe tot een zeker bedrag. Des te hoger uw inkomen, des te makkelijker kunt u rood staan. Het nieuwe vierde lid bevat de bepaling die nu nog is opgenomen in het zesde lid. Zie daaromtrent het slot van de toelichting op artikel 156. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Dit lid bepaalt dat op de activa ter dekking van de technische voorzieningen geen andere vorderingen kunnen worden verhaald dan die welke worden genoemd in artikel 171.

Het maakt uit of u te maken krijgt met een incassobureau of met een deurwaarder. Als u als klant vindt dat u u goed en voldoende verweerd hebt en de zaak niet op zijn beloop hebt gelaten, blijf dan niet telkens reageren op incassobureaus. Dat kan u al gauw enkele honderden euro's opleveren. In het nieuwe negende lid wordt geregeld met betrekking tot een verzekeraar met zetel buiten een lid-staat hetgeen in het huidige vierde lid is geregeld met betrekking tot een verzekeraar met zetel buiten Nederland. Wanneer de incassokosten op de juiste manier zijn berekend dan mag het incassobureau betalingen inderdaad eerst aftrekken van die incassokosten. De grote bulk van kleinere incassobureaus is geen lid van de NVI. De Raad voor de rechtspraak heeft een positief advies gegeven. De hypotheekbank laat altijd op uw kosten een taxatierapport maken. Als uit de specificatie blijkt dat de incassokosten onredelijk hoog zijn, dan doet u er verstandig aan om uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken. De Vereniging Eigen Huis kent een unieke hypotheekservice.