Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het kapitaal van de vennootschap zal worden aangewend voor een bepaald doel.

Bij een faillissement zijn zij alleen het door hen ge´nvesteerde bedrag kwijt. Storting op aandelen kan op twee manieren namelijk in contanten geld of door een inbreng anders dan in geld inbreng van goederen. De algemene vergadering van aandeelhouders vergadert ten minste een maal per jaar. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Eigenaar van de onderneming zijn de aandeelhouders. Deze uitgifte en levering geschiedt bij notariŰle akte. Dit zal doorgaans een commercieel doel zijn met andere woorden het doel is het behalen van winst en om deze winst vervolgens ten goede te laten komen aan de aandeelhouders. Deze rechtsvorm wordt in de praktijk doorgaans aangeduid als 'BV'. In principe is een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen gebeurd binnen de BV. In deze vergadering zullen de jaarrekening en dergelijke vastgesteld worden. Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten aandeelhouders in het kapitaal van de B.

Mittal Steel, Bijzondere algemene vergadering van aandeelhou. Een ondernemer die voor de keus staat om de onderneming in een IB-belaste vorm te drijven of in een BV-vorm maakt daar verschillende afwegingen bij.