Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het korps van vrijwillige brandweermannen heeft dit bedrag, dat werd gestort aan de kinderen van de gewonde of overleden brandweermannen, op zich genomen.

Stichting Schulden Vrij De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden en beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Fireworks is schuldig omdat er om te beginnen veel te veel vuurwerk opgeslagen lag. Vanaf dan werd beslist om bijkomende schadevergoedingen toe te kennen aan de Franse werknemers ten einde die ongelijkheid te compenseren en zo alle slachtoffers op dezelfde wijze te behandelen. Deze bijzonder emotionele dag heeft vooral de nood aan een multidisciplinaire ploeg duidelijk gemaakt. Om een gift te kunnen ontvangen onder levenden of bij testament is een voorafgaande machtiging van de Koning vereist indien de waarde ervan hoger is dan 100. Een brief werd naar de slachtofferoffers gezonden om hen te informeren over de gift die ze gaan ontvangen. Fireworks vergunningen die het nooit gehad mocht hebben.

Zij was tussen '94 en '98 verantwoordelijk voor milieu en verleende S. In al onze tussenkomsten zijn de 12 slachtoffers die voor een Franse firma werkten nooit vergeten en konden zij genieten van dezelfde bedragen als de Belgische slachtoffers. En het leek allemaal nog veel erger omdat hij de eerste was. Er kwamen vier parketwachten aan te pas om de tierende man uit de rechtszaal te slepen.