Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het maximum bedrag van uw lening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Lening Aftrekbaar Kleine verbouwingen aan uw woning, de aankoop van een nieuwe computer, de organisatie van een huwelijksreceptie, de aankoop van een nieuwe of tweedehandse wagen. Onroerende inkomsten zijn de belastbare inkomsten in verband met woningen, gebouwen, gronden, enz. Enkel fusie vallen onder de richtlijn, splitsingen niet. De persoon uit het voorbeeld koos voor maandelijkse stortingen in een traditioneel fonds. De sectie kan een beroep doen op deskundigen die geen beslissende stem hebben.

Het verzekerde kapitaal moet minstens gelijk zijn aan het ontleende kapitaal of het maximumbedrag. De tarieven van de woonkredieten zijn ondertussen gedaald. Op een tijdshorizon van 20 jaar is ook dit laatste verdedigbaar. De Koning benoemt, voor een termijn van zes jaar, een voorzitter die gekozen wordt uit de leden van de commissie bedoeld in artikel 41, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 juli 1975. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie.