Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het minimumbedrag van een lening op afbetaling bedraagt 2.

Om van de rentevoet privé-lening te kunnen genieten, hoeft u de factuur van uw aankoop niet voor te leggen. Het antwoord op die vraag beslist meteen welk gedeelte van de intresten als een beroepskost kan worden afgetrokken. Het minimumbedrag van een lening op afbetaling bedraagt 2. De maandelijkse aflossingen worden automatisch van uw zichtrekening gehaald. De intresten met betrekking tot het beroepsgedeelte zijn aftrekbaar als beroepskosten. De kredietnemer verbindt er zich toe om dat kapitaal terug te betalen aan de kredietgever. Dexia Bank biedt u ook de Dexia Credit Protect verzekering aan.

Zij stelt uw nabestaanden vrij van terugbetaling wanneer u vroegtijdig zou overlijden.