Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Het minimumbedrag voor de lening van het Participatiefonds bedraagt 7.

Starters Lening De startlening kan niet worden gecumuleerd met de expansiesteun, maar wel met een starteo 4. Van werken alleen word je niet rijk, een waarheid als een koe. Dit centrum is gelegen op de campus Arenberg te Heverlee Leuven. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. De vrijstelling loopt over een termijn van drie jaar. Zij geven advies over de vorm van de organisatie eenmanszaak, vennootschap.

Deze industriezone werd erkend als Researchpark en wordt gereserveerd voor researchintensieve bedrijven zonder evenwel productie uit te sluiten. Optimeo helpt de uitbreiding van een zaak of een onderneming te financieren. Het is aan de belanghebbende om hiervan het bewijs te leveren. Optimeo is bedoeld voor bestaande ondernemingen, zowel eenmanszaken als rechtspersonen voor zover zij beantwoorden aan het KMO-criterium.

Genetische tests zijn niet langer wetenschappelijke fictie. Zij verwijzen u door naar gespecialiseerde adviseurs of de juiste instantie. Zij helpen u statistische gegevens te vinden en markttrends te ontdekken. In deze gebouwen zijn een 20-tal bedrijven ondergebracht.

Deze zone is volledig uitgerust met alle infrastructuur. Het Fonds verleent een dienst van zuiver financiŽle aard, zonder inmenging in het beheer van de ondernemingen. De steunmaatregelen van de federale en de Vlaamse overheid omvatten meerdere terreinen. Voor de overige beroepen geldt als aanvangstermijn van de vrijstelling het tijdstip van inschrijving bij een sociale kas voor zelfstandigen. In de eerste fase wordt een beknopte beschrijving van het idee voorgelegd. Het Participatiefonds kan in geval van onvrijwillige stopzetting binnen de 5 jaar na de vestiging vrijstelling van terugbetaling verlenen vb in geval van faillissement of andere onvrijwilllige reden. Daarnaast kan het Fonds de overname van ondernemingen financieren.