Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het systeem bepaalt dan automatisch het aflossingsbedrag.

Aflossing Berekenen De looptijd is afhankelijk van het te lenen bedrag, de rente en uw aflossing per maand. Deze opslag wordt vooralsnog bepaald op 1 procentpunt. Het systeem bepaalt dan automatisch het aflossingsbedrag. Hier vind u informatie met betrekking tot het regelen van uw hypotheek, de verschillende hypotheekvormen, de hypotheekrente, etcetera, ingedeeld in rubrieken. Via deze module kunt u berekenen na hoeveel tijd uw lening is afgelost. Als u meer wilt weten, maak dan nu een afspraak met een van Van Bruggen-adviseur.

Ingeval van afwijkingen tussen de tekst en de toelichting is de tekst van de Gedragscode beslissend. Hiervoor hebben wij het rentepercentage van de lening nodig, alsmede de looptijd en het te lenen bedrag. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is interessant als u zo snel mogelijk van uw schuld af wilt zijn. Voor de overige vereisten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden of naar onze kredietadviseurs. De berekeningen gaan uit van een vast percentage op het geleende kapitaal. De Gedragscode treedt in werking op 1 januari 2007. Een handig hulpmiddel dus voordat u uw lening wilt afsluiten of wanneer u reeds leent en bijv. Met deze module kunt u binnenkort twee leningen vergelijken aan de hand van het ingevoerde rentepercentage, de looptijd van uw lening en het totaal geleende bedrag. Het minste dat je kan doen is in beide forums een link geven naar het andere forum.

In dit document is de tekst van de Gedragscode en een toelichting daarop opgenomen. Probeer dus de looptijd zo kort mogelijk te houden. Begin daarom met een zo laag mogelijk kapitaal voor uw eerste wagen. Een natuurlijk persoon die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.