Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het systeem van renteloos lenen is veel beter dan ons systeem.

Renteloos Lenen Dus hoe meer onproductieve en bij de bank lenenede tussenpersonen er in een bedrijfskolom zitten hoe duurder de producten en diensten worden. Net zoals de Boerenleenbank in het begin van de 20e eeuw. De banken vervangen immers het vertrouwen dat de mensen eens onderling hadden door het vertrouwen in een anoniem systeem ofwel instituut. Sociale bewogenheid die ook een nieuwe generatie politici naar Den Haag bracht. Over de oorlogsjaren is wat de Haarlemse Boerenleenbank betreft niet veel bekend. Er zal in de 21e eeuw een bankrekening zijn per gemeente. Een bankrekening tussen arbeid en grondstoffen en consument.

De regeling dient gezien te worden als een vangnet voor internationale studenten. Dit gemeenschapsfonds vertegenwoordigt dus de hele bedrijfskolom vertikaal en horizontaal in een gemeente. Net zoals men dit deed aan het begin van de 20e eeuw. Rond de decennium wisseling van de 19e en 20e eeuw komen wij overal oprichters tegen van Boerenleenbanken. Dat is iemand die waarde toevoegt in de vorm van wederom arbeid en grondstoffen aan dit economische proces. Tussenpersonen worden in de economie ook wel de bedrijfskolom genoemd. De bankrekening voor iedereen is een bankrekening van onderling vertrouwen. Dus laten wij het in de 21e eeuw nog beter doen dan Willem.

Zouden we het aandurven om een bank voor Alle Nederlanders op te richten. De boer koopt zaden om te zaaien of hij heeft nog zaad van zijn vorige oogst waardoor hij geen zaden meer hoeft te kopen. Een fonds waar alle leden elkaar direct herkennen en vertrouwen. Zie hier voor u hoe een Multinational opereert in de wereld. Dit doen koninklijke bedrijven als Philips, Heineken, DSM, Shell en General Motors, Ford, General Electric, McDonalds etc. Is het nodig om aardappelen door handen te laten gaan die feitelijk geen enkele waarde toevoegen dan alleen overhead.

Allereerst nemen wij de arbeid des mensen en de grondstoffen. Maar misschien bent u wel de eerste die opstaat omdat u vanaf vandaag weet dat het anders kan. In de huidige maatschappij vertrouwt bijna niemand elkaar meer.

Bij de omstandigheden genoemd onder b en c wordt de studievertraging berekend aan de hand van de causale relatie tussen de zich optredende omstandigheid en de op grond daarvan opgelopen studievertraging. Wie weet een adres waar kerkelijke attributen kunnen worden aangeschaft. En dan houden we nog niet eens rekening met de transactiekosten op transactiekosten en vaste en variabele kosten op vaste en variabele kosten die ook nog eens een extra duit aan het overhead zakje toevoegen. Vroeger werden de voorbeden tijdens de eredienst wel gedaan door een diaken. Kies de partij die je leven vele malen goedkoper en gezonder maakt. Weekendopvang voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Senioren die in een renteloze wereld willen leven omdat zij anders niet kunnen overleven omdat zij minder weerbaar zijn.