Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het verzekerd bedrag blijft volledig beschikbaar voor de kosten van de uitvaart.

Uitvaart Verzekeringen Afhankelijk van het statuut van de overledene zijn er andere procedures. Als de overledene werknemer was, dan wordt dat automatisch via zijn kinderbijslagfonds geregeld. Wij willen er zijn op het moeilijkste moment in iemands leven. Zou die persoon 85 jaar worden, zou hij 3346,20 euro hebben betaald. Elk kind dat kinderbijslag ontvangt, heeft bij het overlijden van zijn vader of moeder recht op wezenbijslag.

Niet-verschuldigde bedragen zal de bank terugbetalen. Toch zijn er heel wat instanties die van het overlijden moeten weten. Zelfs al oefent u een risicoberoep uit, beoefent u levensgevaarlijke sporten of rijdt u dagelijks in het soms moordende verkeer. Wij willen mensen helpen hun verdriet te verwerken. Die zal u helpen om het sterfgeval te melden aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de directe belastingen, de BTW-administratie en de pensioenkas. Bij een zelfstandige raadpleegt u best de boekhouder van de overledene.

Als dat al zo is betekent dit eigenlijk dat zij afhankelijk worden van Dela en dat is waarschijnlijk net wat Varu wenst te vermijden. Hoe jonger u bent bij het afsluiten van uw DELA-polis, hoe lager uw premie zal zijn. Hierdoor verhoogt het verzekerd kapitaal, zonder dat u hiervoor iets hoeft te betalen. Niemand heeft veel ervaring met het afhandelen van de praktische regelingen bij een sterfgeval. Zou die persoon 85 jaar worden, zou deze 4905,60 euro hebben betaald. Regelt, verzorgt en betaalt begrafenis of crematie overeenkomstig de voorzieningen die in de polis omschreven zijn.