Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hetplan bevat ook een extern advies over de haalbaarheid van uw onderneming.

En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Soms biedt het starten van een eigen bedrijf goede mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Hier vind je onafhankelijke informatie en goede voorlichting. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan.

Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Hetplan bevat ook een extern advies over de haalbaarheid van uw onderneming. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend.

De looptijd van de lening of borgstelling is maximaal tien jaar. In dit artikel wordt uitgelegd wat omzetbelasting is. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Als het bedrijf door uw eigen schuld failliet gaat kunt u echter niet rekenen op kwijtschelding.

Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Om in aanmerking te komen voor een starterskrediet moet u een bedrijfsplan schrijven. In sommige gevallen heeft u recht op een aanvulling op uw uitkering. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.