Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Hier krijg je een antwoord op eenvoudige juridische problemen.

Juridische Bijstand Hier krijg je een antwoord op eenvoudige juridische problemen. Het voeren van een gerechtsprocedure is zodoende niet inbegrepen. De rechter bepaalt in beide gevallen evenwel zelf het bedrag van de vergoeding die hij toekent. Het toegekende bedrag vergoedt ook doorgaans slechts een deel van de advocatenrekening van de in het gelijk gestelde partij. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide sectie. Het centrum kan de nodige stappen zetten om je alle rechten en voordelen te verlenen waarop je aanspraak kan maken.

De vereiste wettelijke en reglementaire bepalingen voor het opstellen van het modelcontract zullen worden uitgewerkt, zodat ze op 1 januari 2007 van kracht kunnen worden. Zo bleef diens vrijheid om zijn honorarium te bepalen, onder meer rekening houdend met zijn reputatie, onaangetast. Het arrest poneert immers een algemeen beginsel, doch laat veel ruimte open en roept nieuwe vragen op. Alle vermelde bedragen worden ieder jaar aangepast. Dan kan een advocaat nuttig of zelfs absoluut noodzakelijk zijn. De discussie over het ereloon mag geen proces binnen het proces worden. Doorgaans volgt hij daarbij een niet bindend forfaitair tarief, het liquidatietarief genoemd.