Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Hierdoor kan uw kind een hogere lening krijgen van de geldverstrekker.

Lening Kinderen Tegenover de niet opeisbaarheid van de lening staat echter dat de schuld door de ouders wel te allen tijde vrijwillig aflosbaar is. De ouders hebben weliswaar een zorgplicht totdat iemand 21 jaar is, maar dat geldt niet voor studie e. Als kinderen 18 jaar worden vallen vrolijke folders op de mat. Men moet er dan wel alert op zijn dat schenkingen dan heel anders geregeld zijn. Verder zal hierdoor ieder jaar een steeds grotere rentebetaling aan de kinderen worden uit­gekeerd, welke nimmer meer in de nalatenschap van de schenker met successierecht kan worden belast.

Ouders mogen aan hun kinderen eenmalig een bedrag van € 22. Mochten de ouders derhalve hierover van mening veranderen, dan is dat altijd mogelijk. Daarnaast mogen ouders aan hun kinderen jaarlijks een bedrag van € 4. In de loop van de tijd zullen ook andere plaatsen volgen. Mensen met een klein inkomen hebben juist vaak problemen om een lening te krijgen. De opzet van een dergelijke constructie vraagt om een kundige begeleiding. Het gaat niet om een lening bij de bank, maar om een lening bij het rijk. Ouders vragen die lening niet aan maar de student zelf.

Bovendien zouden zij de kinderen kunnen ontmoedigen om te gaan studeren. Het enige alternatief is de koopwoning; maar de financiering daarvan is vaak de bottleneck. Hierdoor kan uw kind een hogere lening krijgen van de geldverstrekker. Ook nu weer is de door het kind betaalde rente fiscaal aftrekbaar. Maar er verandert toch helemaal niets aan het inkomen van de student? Het enige verschil is dat de studiekosten geen gift meer zijn, maar terugbetaald moeten worden. De meeste studenten zijn 18 jaar en ouder en met 18 jaar ben je volwassen.