Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hierna worden van drie testament vormen de fiscale gevolgen besproken.

Schuldeiser Testament Hierna worden van drie testament vormen de fiscale gevolgen besproken. Binnen 8 maanden na het overlijden moet de aangifte voor het successierecht worden ingediend bij de belastingdienst. Door het testament kan worden voorkomen dat het vermogen onnodig twee keer of vaker vererft en er telkens successierecht moet worden betaald.

Indien de overledene een testament heeft gemaakt, zal dit moeten worden uitgevoerd. De genoten rente is niet belast als inkomen uit werk en woning in box 1 voorzover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In een verklaring van erfrecht staat bijvoorbeeld of de overledene een testament had en wie de erfgenamen zijn. Een belastingplichtige bezit een tweede woning in het buitenland die hem in belangrijke mate ter beschikking staat. Dit zijn de ouderlijke boedelverdeling, het vruchtgebruik en het flexibele testament.

Alleen de bezittingen die tot de nalatenschap behoren dienen de schuldeisers tot verhaal. Rente die samenhangt met inbrengschulden uit een keuzelegaat valt dus niet onder de hiervoor genoemde uitzondering. Gedurende een periode van drie maanden na het overlijden kunnen de erfgenamen niet worden aangesproken door schuldeisers.