Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Hij heeft mijn Oma van haar eigen familie vervreemd.

Eigen Schuld Berlijn benadrukte dat die niet door eigen vuur is geraakt. De militairen die bij de incidenten zijn betrokken, krijgen ook zorg en steun. De jongen werd achtervolgd door de politie en zijn dood is dus hun schuld. Defensie doet er alles aan om de families van de slachtoffers bij te staan. Het komt er namelijk op neer dat het merk door zijn eigen populariteit en wellicht dus door zr intensieve marketing verloren gaat.

Hij heeft mijn Oma van haar eigen familie vervreemd. Wijntje erbij, misschien een stukje kaas, en lellebellen maar. Het gaat er bij mij hoe dan ook echt niet in dat een Amsterdamse diender die alleen is schuld kan dragen aan de dood van die jongen. Ook gaat de rechtbank uitvoerig in op de overige schadeposten, zoals het mislopen van bijverdiensten, medische kosten en smartengeld. Het zal duidelijk zijn dat het aantal meters dat de agent werd meegesleurd in de loop der jaren steeds verder is toegenomen. Alle partijen tot nu toe staan negatief tegenover dit voorstel. Zie je dan zelf niet dat dit onzin is? Kapitalisme en democratie is net zo'n systeem als alle andere. Heb onlangs Dalrymple gelezen en ging zowat van mijn stokje van zoveel 'simplisme'. Je ziet er een hoog percentage opgeschoten jongens op scooters.

Een vriend van mij werd eens op zijn Puch aangehouden in de Zeilstraat. Ben werkt in een bioscoop in Berkely aan de Westkust. Maar al die rokers en lui met ongezonde levensstijlen gaan toch eerder dood dus ze ontlasten de druk op de gezondheidszorg juist. De jongeren in de buurt komen echter met de meest infantiele repliek die ik in tijden gehoord heb. Daarom wil ik nu wel vertellen wat mijn Opa heeft gedaan. Als ik het goed begrijp gaat het om een agent in burger. Het goedpraten van ingrijpende misdaden van marokkanen onderling komt voort uit pure lafheid, geen standpunt durven innemen, en is een rem op integratie.

Ach het ligt wel aan de eisen, maar dan vind ik dat als je rookt en moedwillig blijft roken, je daar ook flink voor mag dokken. Het overschaduwt bovendien het redelijk denken bij deze groep. Nieuwe lever na jarenlang drankmisbruik? Forget it.

Dus dat verzekeringen deze regeling zullen misbruiken. Het feit dat de jongeren opgroeien met een 'self-forfilling prophecy'is veel zorgwekkender. Nogmaals, het zijn er niet zo veel maar ze zijn volgens mij niet meer bij te sturen en daar kan dus alleen repressie ervoor zorgen dat ze niet het leven van velen verpesten. Er staat een brommer op de stoep met draaiende motor, een agent in burger komt eens een kijkje nemen. De gesneuvelden zijn de 20-jarige soldaat eerste klas Wesley Schol en de 22-jarige korporaal Aldert Poortema.