Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hmm Incasso bureaus en Deurwaarders, heb er idd ook mee te maken of gehad.

Hmm Incasso bureaus en Deurwaarders, heb er idd ook mee te maken of gehad. Ik ga er even van uit dat bij problemen geen opzet in het spel is maar het lot van de situatie. De stichting heeft tot doel het verlenen van juridische hulp aan mensen en bedrijven die door onrechtmatig handelen van deurwaarders zijn benadeeld. Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp. Ik ben blij te horen dat niet alle deurwaarders zo. Ritske dochter; zijn zoon Richaeus Radijs werd 24 febr.

Meulders, ook Muller genaamt; legateerde aan de Diaconie te Leeuwarden 50 Gls. Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. Reageer altijd op een incassobureau of deurwaarder. Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten. Geld dat u betaalt aan een incassobureau gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld. Engelum; trouwde Hofs bode zijnde te Leeuwarden 12 Febr. Burmania 1700-1789, de vermoedelijke samensteller van de uitgave.

Omdat de gestelde termijn meestal iets van binnen 2 dagen ronduit belachelijk is. Ben het ermee eens dat het de kunst is om de waarheden eruit te filteren. We kunnen niet aan een aangegane verplichting voldoen en het is ons niet gelukt met de crediteur iets te regelen. De echte wanbetalers daar gelaten, waarom zijn de schuldenaren cru aan de telefoon, verzinnen ze de meest vreemde smoezen etc. Ze staan vaak in hun recht maar of ze daardoor het recht hebben onbeschoft te zijn of je nog verder in de vernieling te helpen betwijfel ik. Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft. Let wel meestal krijgen we deze mensen niet voor niets op ons dak.