Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Hoge Raad vertegenwoordigd op dezelfde wijze als in de Nationale Arbeidsraad.

Wet Werk En Bijstand Op mijn beurt zal ik de rapporten overmaken aan de respectievelijke gouverneurs. Hoge Raad vertegenwoordigd op dezelfde wijze als in de Nationale Arbeidsraad. Koning kan bijkomende specifieke opdrachten toekennen aan de commissie.

Ook hier kan schaalvergroting veel voordelen opleveren. Ook op dit vlak kan men protocollen afsluiten tussen bepaalde zones. Ik denk dat we hiermee duidelijk de toon hebben gezet.